SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 2019./2020. mācību gadā uzņemti:

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas sagatavošana klasē
02., 11., 15., 21., 28., 30., 36., 41., 43., 45., 46., 47., 52.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  1.klasē
03., 06., 08., 09., 10., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 25., 26.,
27., 32., 33., 34., 35., 37., 38., 42., 44., 48., 49., 51., 54.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  2. klasē   07.

Klavieru sagatavošanas klasē  108., 114., 121., 132., 134., 138., 155.
Klavieru 1.klasē  105., 112., 115., 127., 130., 131., 136., 143.
Kandidāts uz 1.klasi 148.

Vijoles sagatavošanas klasē  102., 140., 142.
Vijoles 1.klasē  154.

Ģitāras  sagatavošanas klasē  111., 116., 120., 125., 139., 144.
Ģitāras 1.klasē  124., 135.

Akordeona 1 klasē  137., 156.

Flautas 1.klasē  104., 119., 133.

Saksofona sagatavošanas klasē  106.

Sitaminstrumentu sagatavošanas klasē  113., 117.
Sitaminstrumentu 1.klasē  122., 126., 146., 147.