SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA izsludina audzēkņu uzņemšanu 2019. /2020. mācību gadam

MŪZIKAS NODAĻĀ

7 – 8 gadīgus bērnus uzņem

  • klavieru klasē
  • vijoles klasē

8 – 10 gadīgus bērnus uzņem

  • kokles klasē
  • ģitāras klasē
  • akordeona klasē
  • flautas klasē
  • klarnetes klasē
  • saksofona klasē
  • sitaminstrumentu klasē

6 – 8 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

9– 10 gadīgus bērnus uzņem 1.klasē

7 –8 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

Konsultācijas 3. jūnijā plkst. 18:00
Iestājeksāmens 5. jūnijā plkst. 17:00

Iesniegumus pieņem no 7.maija līdz 31.maijam Salaspils Mūzikas un mākslas skolā, Līvzemes ielā 9, darbdienās no plkst. 11:00 – 18:00 (līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai), tālruņi informācijai 67941605, 29471226