SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 2019./2020. mācību gadā uzņemti:

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas sagatavošana klasē
02., 11., 15., 21., 28., 30., 36., 41., 43., 45., 46., 47., 52.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1.klasē
03., 06., 08., 09., 10., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 25., 26.,
27., 32., 33., 34., 35., 37., 38., 42., 44., 48., 49., 51., 54.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 2. klasē 07.

Klavieru sagatavošanas klasē 108., 114., 121., 132., 134., 138., 155.
Klavieru 1.klasē 105., 112., 115., 127., 130., 131., 136., 143.
Kandidāts uz 1.klasi 148.

Vijoles sagatavošanas klasē 102., 140., 142.
Vijoles 1.klasē 154.

Ģitāras sagatavošanas klasē 111., 116., 120., 125., 139., 144.
Ģitāras 1.klasē 124., 135.

Akordeona 1 klasē 137., 156.

Flautas 1.klasē 104., 119., 133.

Saksofona sagatavošanas klasē 106.

Sitaminstrumentu sagatavošanas klasē 113., 117.
Sitaminstrumentu 1.klasē 122., 126., 146., 147.