K.Dženkins Palladio
O.Dreimanis Latinos

Pedagoga O.Dreimaņa vadītais instrumentālais ansamblis.