Apģērbs ir vēstījums

571
Projekts
Projekts "Rāvēj slēdzēj"

No novembra līdz janvārim Salaspils Mūzikas un mākslas skolas 4.- 6.klašu audzēkņi strādāja pie šī gada Valsts konkursa tekstilā uzdevuma izveidot apģērbu kolekciju, paužot konkrētu vēstījumu. Sākumā tika runāts par apģērba nozīmi, aktualitātēm, kuras iestrādāt ideju skicēs. Tālāko uzdevumu varēja veikt individuāli vai grupā, un tas bija saistīts ar ideju realizāciju materiālā. Visa pamatā bija T krekls. Darba tapšanas procesā T krekli tika apgleznoti, batikoti, dekorēti, papildināti, plēsti, šūti, pīti un pārstrādāti. Gala rezultātā tapa interesanti darbi, kuri ir praktiski pielietojami – nēsājami.