Mājas KONTAKTI

KONTAKTI

Direktore:
Rūta Bugavičute mob.t. 29471226 e-pasts: ruta.bugavicute@salaspils.lv
Direktores vietniece izglītības jomā:
Sandra Gailīte e-pasts: sandra.gailite@salaspils.lv
Lietvedības sekretāre:
Inese Ivanova e-pasts: inese.ivanova@salaspils.lv
Dežurantes:
 67941603

 

Tālrunis: +37167941605
E-pasts:  salaspilsmms@gmail.com , muzikas.skola@salaspils.lv

Adrese:
Līvzemes iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Salaspils novada pašvaldības iestāde ”Salaspils Mūzikas un mākslas skola”
Reģ.Nr. 90001281993
SEB banka AS
Kods UNLALV2X
Konts: LV03UNLA0055003073490