VECĀKIEM

2013.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2013
„Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
2017.gada 26.jūlija grozījumi,
Saistošie noteikumi Nr. 19/2017
“Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

izglitojamo lidzfinansejuma maksas no 2017.gada 1.septembra