Mājas SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 2024./2025. mācību gadā uzņemti:

SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 2024./2025. mācību gadā uzņemti:

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā
sagatavošanas klasē: 14, 23, 33, 34, 46, 60, 65, 66, 71, 74, 108, 126, 138.
1. klasē (7gadīgā programma): 18, 19, 22, 24, 31, 48, 49, 51, 57, 58, 62, 67, 75, 84, 86, 96, 111, 112, 116, 120, 121, 124, 125, 135, 139.
1. klasē (5gadīgā programma): 15, 17, 40, 106, 113, 123, 132, 140, 143, 146.

 
Mūzikas nodaļas sagatavošanas klasē:
38, 44, 68, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 110, 115, 133, 142, 148, 152.
 
Klavieru 1. klasē: 25, 30, 53, 54, 63, 76, 81, 88, 95, 105.
Klavieru sagatavošanas klasē: 26, 45, 122, 131.
Vijoles 1. klasē: 29, 137
Vijoles sagatavošanas klasē: 27, 39.
Čella 1. klasē: 87.
Čella sagatavošanas klasē: 69.
Ģitāras 1. klasē: 42, 52, 72, 104, 144, 145, 147, 149, 153.
Kokles 1. klasē: 41, 91, 129, 136.
Flautas 1. klasē: 73, 119.
Saksofona 1. klasē: 114, 151, 155.
Sitaminstrumentu 1. klasē: 80, 102, 127, 134.