Mājas Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 2021./2022. mācību gadā uzņemti:

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
2. klasē- 50.
1. klasē -16., 17., 28., 40., 45., 58., 62., 77., 78., 90., 94., 102., 105.
mākslas nodaļas sagatavošanas klasē- 23., 24., 25., 32., 33., 38., 54., 59., 68., 72., 75., 84., 99.

1.klavieru klasē – 26., 46., 51., 53., 64., 119.
klavieru sagatavošanas klasē – 29., 31., 42., 79., 82., 83.
1. akordeona klasē – 63.
1. vijoles klasē – 37.
vijoles sagatavošanas klasē – 27., 30.
1. kokles klasē – 74., 91.
kokles sagatavošanas klasē – 15.
1. ģitāras klasē – 52., 65., 66., 67., 98., 104.
ģitāras sagatavošanas klasē – 18., 21., 47., 70., 86., 93.
1. flautas klasē – 101.
1. saksofona klasē – 22., 100.
saksofona sagatavošanas klasē – 73.
1. sitaminstrumentu klasē – 69., 88.
sitaminstrumentu sagatavošanas klasē – 36., 43., 95.