Mājas Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

MŪZIKAS NODAĻĀ

7-8 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • Klavierspēlē;
 • vijoles spēlē.

8-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • akordeona spēlē;
 • ģitāras spēlē;
 • kokles spēlē;
 • flautas spēlē;
 • saksofona spēlē;
 • sitaminstrumentu spēlē.

6-7 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

9-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē

7-8 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

Iesniegumus pieņem no 5 līdz 28. maijam:

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS MŪZIKAS NODAĻA (.pdf)

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS MŪZIKAS NODAĻA (.doc Word forma)

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS MĀKSLAS NODAĻA (.pdf)

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS MĀKSLAS NODAĻA (.doc Word forma)

 • klātienē iesnieguma veidlapas var saņemt un nodot Līvzemes ielā 9
  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pie skolas dežuranta.

Tālrunis informācijai – 29471226.

Konsultācijas mūzikas nodaļā – 31. maijā.

Konsultācijas mākslas nodaļā – 1. jūnijā.

Iestājpārbaudījums mūzikas nodaļā – 2. jūnijā.

Iestājpārbaudījums mākslas nodaļā – 3. jūnijā.

Konsultācijas plānotas ZOOM platformā, iestājpārbaudījumi – ārtelpās.

Orientējošais laiks – plkst.18.00.

Precīza informācija tiks nosūtīta e-pastā 29. maijā.