Mājas Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

MŪZIKAS NODAĻĀ

6-8 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē.

7-8 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • klavierspēlē;
 • vijoles spēlē.

8-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • akordeona spēlē;
 • ģitāras spēlē;
 • kokles spēlē;
 • flautas spēlē;
 • saksofona spēlē;
 • sitaminstrumentu spēlē.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

7-8 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē.
9-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē.

Iesniegumus pieņems no 8. – 31. maijam

 1. elektroniski uz skolas e-pastu (muzikas.skola@salaspils.lv) nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (iesniegumu veidlapas atrodamas www.salaspilsmms.lvUzņemšana);

2. klātienē – iesnieguma veidlapas saņemot un nododot pie skolas dežuranta (darba dienās no plkst. 9.00 – 19.00).

Tālrunis informācijai 29471226.

Konsultācijas:

 • mūzikas nodaļā 5. jūnijā plkst. 18.30
 • mākslas nodaļā 6. jūnijā plkst. 18.30

Iestājpārbaudījumi:

 • mūzikas nodaļā – 7. jūnijā plkst. 17.00
 • mākslas nodaļā – 8. jūnijā plkst. 17.00

Iestājeksāmena prasības mūzikas nodaļā:

 1. Nodziedāt bērna vecumam atbilstošu dziesmu ar vārdiem (vislabāk izvēlēties latviešu tautas dziesmu);
 2. Atkārtot ar balsi pedagoga uz klavierēm spēlētas atsevišķas skaņas;
 3. Nodziedāt pedagoga uz klavierēm atskaņotas divas melodiskās frāzes;
 4. Izplaukšķināt pedagoga izpildītās trīs dažādas sarežģītības ritma frāzes.

Iestājeksāmena prasības mākslas nodaļā:

 1. Uzgleznot kluso dabu, kas sastāv no 3 priekšmetiem;
 2. Uzzīmēt kompozīciju aplī ar atkārtotiem 5 – 8 dažādu formu un lielumu elementiem.