Mājas Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 2024./2025. m.g.

Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 2024./2025. m.g.

MŪZIKAS NODAĻĀ

5-6 gadus vecus bērnus uzņems mūzikas sagatavošanas klasē

6-7 gadus vecus bērnus uzņems klavieru un vijoles sagatavošanas klasē

7-8 gadus vecus bērnus uzņems 1. klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • klavierspēle
 • vijoles spēle
 • čella spēle
 • akordeona spēle
 • ģitāras spēle
 • kokles spēle
 • flautas spēle
 • saksofona spēle
 • sitaminstrumentu spēle

Mūzikas instrumentu spēles programmu apguves ilgums – 8 gadi.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

7 gadus vecus bērnus uzņems mākslas nodaļas sagatavošanas klasē

8-9 gadus vecus bērnus uzņems
profesionālās ievirzes programmas Vizuāli plastiskā māksla 1. klasē.
Programmas apguves ilgums – 7 gadi.

12 gadus vecus bērnus uzņems
profesionālās ievirzes programmas Vizuāli plastiskā māksla 1. klasē.
Programmas apguves ilgums – 5 gadi.

Iesniegumus pieņems no 7. maija līdz 31. maijam

 • elektroniski uz skolas e-pastu (muzikas.skola@salaspils.lv), nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (iesniegumu veidlapas atrodamas salaspilsmms.lvUzņemšana);
 • klātienē – iesnieguma veidlapas varēs saņemt un nodot pie skolas dežuranta
  (darba dienās plkst. 9.00 – 19.00).

Konsultācijas:

 • mākslas nodaļā 3. jūnijā plkst. 18.00
 • mūzikas nodaļā 4. jūnijā plkst. 18.00

Iestājpārbaudījumi:

 • mākslas nodaļā – 5. jūnijā plkst. 17.00
 • mūzikas nodaļā – 6. jūnijā plkst. 17.00 (individuāli pēc saraksta)

Tālruņi informācijai 67941605, 29471226.