Mājas Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Audzēkņu uzņemšana Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 2022./2023. mācību gadā uzņemti:
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
1. klasē – 26, 28, 38, 46, 47, 53, 62, 63, 64, 65, 66,
79, 80, 82, 91, 95, 98, 99, 100, 106, 125, 128, 140, 151,
157, 168.
mākslas nodaļas sagatavošanas klasē – 32, 42, 49, 50,
52, 59, 69, 70, 77, 90, 97, 101, 109, 112, 117, 121,
126, 129, 138, 144, 145, 150, 156, 159, 160.
1.klavieru klasē – 58, 68, 93, 113, 118, 155, 169.
klavieru sagatavošanas klasē – 55, 60, 61, 67, 105, 131, 172.
1. akordeona klasē – 74.
1. vijoles klasē – 57, 161.
vijoles sagatavošanas klasē – 54, 164.
1. kokles klasē – 44, 72, 88.
kokles sagatavošanas klasē – 123.
1. ģitāras klasē – 24, 30, 35, 43, 51, 76, 115, 142.
ģitāras sagatavošanas klasē – 34, 48, 75, 107, 153.
1. flautas klasē – 36, 40, 81, 102.
flautas sagatavošanas klasē – 135.
1. saksofona klasē – 31, 154, 166, 171.
saksofona sagatavošanas klasē – 83, 147, 162.
1. sitaminstrumentu klasē – 71, 94, 96.
sitaminstrumentu sagatavošanas klasē – 39, 89, 110.