Mājas PAR SKOLU

PAR SKOLU

Salaspils Mūzikas un mākslas skola

Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils Mūzikas un mākslas skola” ir Salaspils novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
Skola dibināta 1991. gada 20. septembrī.
Darbu tā uzsāka kā Salaspils mūzikas skola, mākslas nodaļa tika pievienota 1995. gada 31.augustā, un skola pārdēvēta par pašvaldības interešu izglītības iestādi „Salaspils Mākslu skola”.
2002.gada 30.janvārī tiek pārveidota par profesionālās ievirzes pašvaldības izglītības iestādi „Salaspils Mūzikas un mākslas skola”, telpu kopējā platība – 1471,5 m².