Audzēkņi zīmē DĢB ”Mārtiņsala” logo

728

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem tika dota iespēja veidot logo Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Mārtiņsala”, iepriekš iepazīstoties ar tās statūtiem, mērķiem un nosaukuma vēsturi. Vienmēr ir patīkami, kad mūsu prasmes un radošums tiek novērtēts. Visdažādākos –  mīļākos, jaukākos, jautrākos,  precīzākos – risinājumus par tēmu ”logo” katrs no audzēkņiem ir izlolojis un cītīgi uzzīmējis. Tagad ir laiks izvērtēt un izdarīt izvēli, kurš ir visatbilstošākais, lai kļūtu par īstu un paliekošu DĢB “Mārtiņsala” logo. Skatieties un balsojiet par, Jūsuprāt, labāko! https://www.facebook.com/169812166386573/posts/4405089072858840/