Smaidoša, radoša, mērķtiecīga, enerģiska un koleģiāla – tāda ir mūsu vijoļspēles skolotāja Kristīne.
Dzimusi Ogrē, ģimenē, kurā vecvecmamma bijusi liela dziedātāja, mammas māsa pašmācības ceļā apguvusi akordeona spēli, mamma liela mūzikas mīļotāja, tādēļ pašsaprotama bija bērnu muzikālā izglītošana: sākumā brālis apgūst klavierspēli, tad jaunākā māsa tiek pie solo instrumenta – vijoles, kuru sāk apgūt 6 gadu vecumā Ogres mūzikas skolā. Mācību procesā Kristīnei bija nepieciešams pamudinājums, bet koncertēt gan solo, gan ar ansambli Kristīnei ir ļoti paticis. Konkurēt ar mūziku varējis tikai sports, īpaši riteņbraukšana un slēpošana, taču galu galā mūzika ņēma virsroku.

Profesionālās gaitas turpinājās Rīgā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, tad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Jana Sibēliusa mūzikas akadēmijā Helsinkos un Igaunijas Mūzikas akadēmijā Tallinā. Visbeidzot maģistra grāds iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā kultūras menedžmentā.

Lielāko patiku un sajūsmu Kristīnē mācību laikā raisīja aktīva koncertdarbība, tostarp Latvijas Filharmonijas kamerorķestrī, Turku un Lahti pilsētu simfoniskajos orķestros.

Loģisks turpinājums bija iegūtās pieredzes nodošana jaunajai mūziķu paaudzei, pievēršoties pedagoģiskajai darbībai. Skolotājas Kristīnes darba profesionālo meistarību raksturo pastāvīgas rūpes par katra audzēkņa individuālo izaugsmi. Lielākie panākumi valsts un starptautiska mēroga konkursos ir audzēknei Viktorijai Tarnavskai, kura ir kļuvusi par laureāti Valsts konkursos Latvijā, Starptautiskajā vijolnieku konkursā Viļņā, kā arī piedalījusies Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā Sanktpēterburgā.

Nozīmīga loma jauno mūziķu audzināšanā ir viņu kopdarbības prasmju veidošanai. Skolotāja Kristīne ir nodibinājusi un vada vijolnieku ansambli, kura meistarības apliecinājums ir iegūtais Atzinības raksts Latvijas mūzikas skolu stīgu ansambļu un stīgu orķestru konkursā MUSICA DA KAMERA, kā arī atzinīgs vērtējums no Salaspils klausītāju puses. Ansamblis ir izveidojies par stabilu muzikālo kolektīvu, kurš ar savu priekšnesumu kuplina gan skolas, gan Salaspils novada pašvaldības, gan kultūras nama „Rīgava” organizētos pasākumus.

Skolotāja Kristīne ir aktīva savas profesionālās pieredzes popularizētāja, labprāt sadarbojas ar apkārtējo reģionu vijoļspēles pedagogiem. Ar viņas iniciatīvu mūsu skolā 2014.gada nogalē notika vijolnieku sadraudzības koncerts “Daugavmalas stīgu skaņas”. Kristīnes audzēkņi viņu raksturo kā saprotošu, prasīgu, godīgu, kā arī jautru un ar labu humora izjūtu apveltītu skolotāju.

Brīvo laiku Kristīne pavada divējādi: vai nu dīvānā ar grāmatu, vai aktīvi skrienot, nūjojot, braucot ar divriteni, slēpojot. Kristīnes vēl nepiepildītais sapnis, kam viņa tuvākajā laikā cer pievērsties, ir dejošana. Kristīnei svarīga ir viņas pašas ģimene – vīrs Ēriks un meita Līva, kuri viņai ir gan atbalsts, gan radošs virzītājspēks.

Mēs no sirds sveicam skolotāju Kristīni ar titula „Gada pedagogs” iegūšanu!