Izstāde “Lai top!”

392
Izstāde
Izstāde "Lai top!"

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādē skatāmi skolotājas Ivetas Aigares audzēkņu keramikas darbi, kā arī skolotāju Antras Ivdras un Evijas Mitkus audzēkņu glezniecības un grafikas stājdarbi, kas tapuši, pielietojot dažādas tehnikas un materiālus.

Keramikas darbi pārsvarā radīti iepriekšējā mācību gadā. Tie ir dažādi lietišķās mākslas priekšmeti ar augu un ziedu motīviem, kuri tapuši, iespaidojoties no dabas un apkārtējās vides. Izstādē apskatāmi cilnī veidoti portreti un Rīgas skatu sērija.

Mācību procesā audzēkņi pētījuši keramikas attīstības vēsturi un radījuši interpretāciju par neolīta, sengrieķu keramikas traukiem.

Funkcionālā dizaina tēma tiek risināta vāzēs ar dekoru, izmantojot caurumu izgriezumus kā ornamentu rakstus.

Interesantas kompozīcijas vērojamas grāmatu vāku dizainā. Katrs audzēknis aizrautīgi darbojies keramikas materiālā pie paša izvēlētas grāmatas ilustrēšanas.