Izstāde Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā

559
Izstāde Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā
Izstāde Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā

Izstāde Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā veltīta Salaspils
Mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejai.
Audzēkņi darbus veikuši pie skolotājām Māras Veitneres
(tekstils) un Ivetas Aigares (keramika).
Izstādē piedalās visu klašu audzēkņi. Pārsvarā mākslas darbi tapuši šajā mācību gadā.
Pirmās klases audzēkņi keramikā veidojuši reljefas mājiņas.
Oranžērijas ziedu kolekciju viņi papildinājuši ar pašu veidotām ziedu bļodiņām un augu lapām. Audzēkņi arī risinājuši tēmu par daudzveidīgajām jūras zivīm un putniem.
Otrās klases audzēkņi pētījuši cilvēka sejas vaibstus, ietverot tos portretos. Viņi pētījuši akmens laikmeta keramiku – neolītu, kā arī augu
motīvus mēģinājuši ietvert nelielā paplātē. Tika veidotas arī dzīvnieku figūras kā krājkasītes.
Trešās klases audzēkņi iedziļinājušies seno grieķu trauku tradīcijās.
Ceturtās klases audzēkņi risinājuši funkcionālā dizaina tēmu. Tika radītas vāzes ar dekoru, pielietojot caurumu izgriezumus kā ornamentus.
Daiļās cilvēku-leļļu figūras arī rotā šo izstādi.
Piektās klases audzēkņi veidojuši apļa formas kompozīcijas reljefā,izmantojot punktošanas paņēmienu. Izsmalcinātās tējas krūzītes ar apakštasītēm tika apdarinātas ar augu un ziedu motīviem.
Sestās klases veikums vērojams grāmatu vāku dizainā. Katrs audzēknis darbojies pie paša izvēlētas grāmatas vāka ilustrēšanas keramikas materiālā.

Tekstildarbi – auduma maisiņi tapuši šī mācību gada otrajā semestrī vaska batikas tehnikā.
Sestās klases audzēkņi ir pētījuši senās Ēģiptes mākslu un kultūru, tāpēc uz maisiņiem attēloti atbilstoši motīvi.
Trešās klases audzēkņi studējuši augu un ziedu motīvus. Tos stilizējot, izveidojuši katrs savu kompozīcijas dizainu.