Jaunā mācību gada sākums

1695

2019./2020. mācību gada ieskandināšana
3. septembrī plkst. 17:00
Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā.

Sagatavošanas klases audzēkņu vecāku sapulces
29. augustā plkst. 18:00

Mācību stundas no 4. septembra.