Koncerts “Mana mīļā flauta” Salaspils Mūzikas un mākslas skolā - flautistu, ģitāristu un sitaminstrumentu kopkoris.

2018.gada 14.februārī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā norisinājās koncerts “Mana mīļā flauta”. Tika ielikti pamati sadraudzībai starp Salaspils, Bauskas un Ropažu mūzikas skolām. Koncerta idejas autores ir Madara Behmane (Salaspils MMS flautas skolotāja), Zane Jurēvica (Bauskas MMS)  un Santa Grigorjeva (Ropažu MMS), kuras ikdienā kopā muzicē ansamblī  “Svīres”. Rodoties muzikālajam ansamblim “Svīres”, tā ideja bija popularizēt flautu kā spēcīgu, interesantu un dinamisku instrumentu, kurš spēj aizraut klausītājus. Mūziķes izmanto reti sastopamu tehniku – flautas un dziedāšanas vienlaicīgu spēli. Koncertā “Mana mīļā flauta”  mūziķes atskaņoja divas pašradītas kompozīcijas ar mērķi paplašināt topošo flautistu redzesloku un gūt motivāciju ikdienas darbam.

Koncerts izvērtās krāšņs un daudzveidīgs, un visiem flautas spēles audzēkņiem bija iespēja uzstāties ansambļos vai solo izpildījumā. Koncertā piedalījas astoņas Salaspils Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles audzēknes (E. Rozenšteine, A. Bazarenkova, A.A. Leka, R. Vectirāne, M. T. Rožkova, J. Novikova, K. Upīte – Geistarde, K. Brunovska), ģitāras klases audzēkņi (H. Gūtmanis, E. J. Gelašs) un koncertmeistare Jana Zelmene. Sadraudzības koncerta kulminācijā izskanēja flautu, ģitāru un sitaminstrumentu kopkoris, kurā tika atskaņota saulainā kubiešu tautas melodija “Guantanamera”.

Mūzika – tā ir joma, kura spēj vienot ne tikai mūzikas skolas, bet jebkurus cilvēkus uz šīs pasaules, jo tā ir sirds valoda! Paldies Ropažu Mūzikas un mākslas skolai “Rodenpois” un Bauskas Mūzikas un mākslas skolai par jaunas draudzības sākumu! Paldies kolēģiem par atbalstu koncerta organizēšanā un viesu uzņemšanā, kā arī par gardo kliņģeri sadraudzības koncerta noslēgumā.

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas flautas skolotāja Madara Behmane