Jauno vijolnieku konkurss

190
Alise Ivanova
Alise Ivanova

Popularizējot Pļaviņu Mūzikas skolas pirmā direktora – vijoles spēles skolotāja Tālivalža Mekša (1915.-1986.) ieguldījumu skolas izveidē, pirms gada tika aizsākta jauna tradīcija – konkursa organizēšana jaunajiem vijolniekiem. Šogad, iesākto tradīciju turpinot, 1. – 4. klašu jaunie talanti tika aicināti piedalīties Tālivalža Mekša 2. jauno vijolnieku konkursā.

Konkursam pieteicās 22 dalībnieki no 11 Latvijas mūzikas skolām. No Salaspils Mūzikas un mākslas skolas uz Plaviņām pirmo reizi konkursā savus spēkus izmēģināt devās 1. klases audzēkne Alise Ivanova un divas 2. klases audzēknes – Sabīne Misika un Sofija Gredzena, meitenes atbalstīja viņu skolotāja Kristīne Matule, bet uz skatuves kopā ar viņām muzicēja koncertmeistars Aleksandrs Komka.
Iesācēja veiksme šogad uzsmaidīja Alisei Ivanovai – ir iegūta 1. vieta un dzirdēti atzinīgi vārdi no žūrijas. Apsveicam Alisi!