Mākslas nodaļai – 20

2223
Ritvars Emss
Ritvars Emss "Reljefa ceļš krāsu virsotnē", foto: Salaspils MMS.

Aicinām kopā absolventus un pedagogus uz jubilejas pasākumu 16.decembrī plkst. 17.00 Salaspils Mūzikas un mākslas skolā.
Jubileju atzīmēsim ar audzēkņu, absolventu un mūsu skolas skolotājas Antras Ivdras gleznu izstādi.

1995.gadā toreizējā Salaspils mūzikas skolā atvērās vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, kuras radošo komandu veidoja 3 skolotāji – nodaļas dibinātājs un pamatlicējs Ojārs Vilis Bērziņš, viņa skolniece Inga Actiņa, un gleznotāja Maija Bērziņa.

Gadu gaitā izglītības programma ir papildinājusies ar jauniem mācību priekšmetiem: keramika, mozaīka, grafika, datorgrafika un tekstils.

Nozīmīgs ieguldījums keramikas klases attīstībā ir skolotājiem  Dainai Zilaucei un Aleksandram Zobenam, savukārt  skolas vizuālajā atpazīstamībā liels nopelns ir skolotāja Alda Reiča un viņa audzēkņu ieguldītajam darbam, izstrādājot profesionāli un mākslinieciski augstvērtīgu mozaīku.

Šogad Mākslas nodaļas profesionālās ievirzes un pirmsskolas programmās mācās 115 audzēkņi, strādā pieci radoši, profesionāli pedagogi. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja ir Evija Mitkus.

Audzēkņi regulāri piedalās dažāda mēroga vizuālās mākslas konkursos un gūst tajos panākumus. Neaizmirstamas ir bijušas vasaras prakses ar aizrautīgām, radošām un piedzīvojumu pilnām nometnēm.

Ceļu uz mākslas skolu aizsāk mērot daudzi audzēkņi, bet līdz noslēguma darba izstrādei un skolas izlaidumam nokļūst visizturīgākie, neatlaidīgākie un talantīgākie.
16 izlaidumos skolas beigšanas apliecības izsniegtas 136 mākslas nodaļas absolventiem. Esam lepni par audzēkņiem, kuri savu nākotni ir saistījuši ar mākslu un turpina mācīties vidējās un augstākās mācību iestādēs.