Mācību procesu 2020./2021. mācību gadā uzsāksim, ievērojot IZM izstrādāto mācību procesa A modeli – mācības klātienē, nepieciešamības gadījumā pārejot uz B modeli – daļēji attālinātas mācības.

Svinīgais mācību gada ieskandināšanas pasākums notiks 2. septembrī plkst. 17:00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā tikai 1. klases audzēkņiem ar vecākiem.

2. – 9. klašu audzēkņiem mācību process sāksies pēc stundu saraksta no 3.septembra. Stundu saraksti 31.augustā tiks publicēti skolas mājaslapā salaspilsmms.lv sadaļā „Audzēkņiem”.

Sagatavošanas klasei mācības sāksies no 7. septembra.
Informatīvā sanāksme sagatavošanas klases vecākiem
2. septembrī plkst. 19:00 mūzikas nodaļā,
3. septembrī plkst. 19:00 mākslas nodaļā.

Skolas darbības procesā ievērosim 3 galvenos principus:

  • Higiēna;
  • Distancēšanās;
  • Informācija.

Sākot ar 1.septembri, vecāku atrašanās skolas telpās būs ierobežota. Vecāku atrašanās skolā ir pieļaujama tikai mācību procesa ietvaros, saskaņojot to ar konkrētu pedagogu.

Aicinām vecākus rūpīgi sekot līdzi sava bērna veselības stāvoklim un atstāt mājās bērnu ar augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru, informējot par to skolas administrāciju E-klasē un priekšmeta pedagogu.

Veselības prasības tiek izvirzītas arī pedagogiem, kuri saslimšanas gadījumā informēs par to savus audzēkņus un, ja būs iespējams, strādās ar viņiem attālināti.

Lai radošs, veiksmīgs, veselīgs, savstarpējas sapratnes pilns Jaunais mācību gads!