Pasniegtas Rotary kluba balvas

1529
2020. g. nogalē Salaspils Rotary klubs par radošiem sasniegumiem mācībās ir izvēlējies atbalstīt un piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas trim mūsu skolas audzēkņiem: Bogdanam Mihailovam (klavieres), Gustavam Dosbergam (ģitāra) un Ervīnam Karavackim (saksofons).

Lepojamies un apsveicam puišus un viņu pedagogus!