Pavasara koncerts

188

2021. gada pavasara koncerta dalībnieku uzmanības lokā ir dzīvās dabas tēlu – dzīvnieku, putnu, kukaiņu un pat noslēpumainās ūdens pasaules – atspoguļojums dažādu laikmetu un tautību komponistu sacerējumos.