Piecu skolu sadraudzības koncerts „Daugavmalas stīgu skaņas”

2254
Piecu skolu sadraudzības koncerts „Daugavmalas stīgu skaņas”
Piecu skolu sadraudzības koncerts „Daugavmalas stīgu skaņas”

2014.gada 5.decembrī mūsu skolā izskanēja sadraudzības koncerts „Daugavmalas stīgu skaņas”, kurā piedalījās vijoles un alta spēles audzēkņi no Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Rīgas.

Koncerta dalībnieki

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas ped.Karlīnas Īvānes 2.klases audzēknes Amanda Patjanko un Gabriela Konstantinova
Koncertmeistare Ksenija Pospelova

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas ped. Karlīnas Īvānes 2.klases audzēkne Katrīna Estere Geldnere.

Lielvārdes Mūzikas skolas ped. Daces Jauģietes 4.klases audzēkne Ariana Lukaševiča un 8.klases audzēknis Dāvids Zaicevs
Koncertmeistare Marina Kravčenko

Ogres Mūzikas skolas ped.Viktorijas Ivanovas 7.klases audzēkne Elizabete Skrebele
Koncertmeistare Gunta Trasūne

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas ped.Kristīnes Matules
1.klases audzēkne Natela Grdzelidze un 3.klases audzēkne Viktorija Tarnavska
Koncertmeistare Nataļja Ivanova
Koncertā muzicēja arī skolas vijolnieku ansamblis