Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu Valsts konkurss

133
Raimons Tatriks un Kerolaina Āriņa
Raimons Tatriks un Kerolaina Āriņa

29. un 30. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu piepildīja Rīgas un Pierīgas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kuri pulcējās uz Valsts konkursa pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē II kārtu. Flautas, klarnetes, obojas, saksofoni, metāla pūšamie un sitaminstrumenti, daudz un dažādas mūzikas instrumentu balsis bija dzirdamas konkursa norises vietās un mēģinājumu telpās.

Salaspilieši priecēja gan ar savu sniegumu, gan ar žūrijas vērtējumu:
Flautas
Atzinība – Elīza Beķe, ped. Guna Paula-Rudāne, kcm. Dzintra Kļaviņa
Atzinība – Rasa Vilmane, ped. Guna Paula-Rudāne, kcm. Dzintra Kļaviņa
Pateicība par piedalīšanos – Elizabete Pēdāja, ped. Zane Jurēvica, kcm. Dzintra Kļaviņa
Saksofoni 
1. vieta – Kerolaina Āriņa, ped. Zane Heimrāte, kcm. Vita Gajevska
2. vieta – Raimonds Tatriks, ped. Zane Heimrāte, kcm. Vita Gajevska
Pateicība par piedalīšanos – Kristaps Kazerovskis, ped. Zane Heimrāte, kcm. Vita Gajevska
Sitaminstrumenti
1. vieta – Edvīns Karavackis, ped. Gundars Lintiņš, kcm. Vita Gajevska
3. vieta – Annija Grundāne, ped. Gundars Lintiņš, kcm. Vita Gajevska
Pateicība par piedalīšanos – Miķelis Baltruks, ped. Ēriks Miezis, kcm. Vita Gajevska
No kreisās Vita Gajevska, Zane Heimrāte un Kristaps Kazerovskis
No kreisās Vita Gajevska, Zane Heimrāte un Kristaps Kazerovskis
No kreisās Annija Grundāne, Gundars Lintiņš un Edvīns Karavackis
No kreisās Annija Grundāne, Gundars Lintiņš un Edvīns Karavackis
Annija Grundāne un Edvīns Karavackis ar konkursa žūriju
Annija Grundāne un Edvīns Karavackis ar konkursa žūriju