AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA MŪZIKAS NODAĻĀ

6 – 7 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

7 – 8 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē
klavierspēlē
vijoles spēlē

8 – 10 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē
akordeona spēlē
ģitāras spēlē
kokles spēlē
flautas spēlē
klarnetes spēlē
saksofona spēlē
sitaminstrumentu spēlē

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

7 – 8 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē
9 – 10 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē

Iesniegumus pieņem no 3. augusta līdz 21. augustam
Salaspils Mūzikas un mākslas skolā, Līvzemes ielā 9, darbdienās no plkst. 10:00 – 18:00

Iesniegums uzņemšanai mūzikas nodaļā (.PDF)
Iesniegums uzņemšanai mākslas nodaļā (.PDF)

Uzņemšanas iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Tālruņi informācijai 67941605, 29471226

Konsultācijas 24., 25. augustā

Iestājpārbaudījumi 26., 27. augustā