Mūzikas nodaļā konsultācijas 24.augustā:
Jaunuzņemamiem audzēkņiem
18:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no A – G,
18:45 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no I – P,
19:30 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no R – Z,
sagatavošanas klasei savu stundu laikos.
Mūzikas nodaļā jaunuzņemamiem audzēkņiem uz konsultāciju tiek
aicināts bērns ar vienu pieaugušo.

Mākslas nodaļā konsultācijas 25.augustā:
18:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no A – M,
19:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no N – Z.
Mākslas nodaļā uz konsultāciju tiek aicināts viens pieaugušais
ģimenes pārstāvis.

Iestājpārbaudījums mūzikas nodaļā – 26.augustā.
Sadalījums pa laikiem būs zināms konsultācijās.
Iestājpārbaudījums mākslas nodaļā – 27.augustā plkst. 17:00.