25.septembrī skolas vijolnieku ansamblis kopā ar savu vadītāju Kristīni Matuli, koncertmeistari Nataļju Ivanovu un projektu vadītāju Daci Liepu mēroja ceļu uz Rīgas ierakstu studiju „Lauska”, kur gaidīja svarīgs darbs – kopā ar Limbažu Bērnu un jauniešu centra vokālo grupu „Pogas” ieskaņot bērnu veidoto animācijas filmu „Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā”. Vijolnieku ansamblis ir apguvis un ieskaņoja divus J.S. Baha menuetus, kuri ļoti labi piestāv barokālajai Ungurmuižai un Tējas namiņa piedzīvojumiem. Vokālā grupa „Pogas” iedziedāja vadītājas Daces Robules speciāli filmai sacerētu dziesmu „Tējas namiņš”, kurai aranžējumu veidoja Uģis Vītiņš. „Pogu” meitenes ne tikai iedziedāja, bet arī ierunāja daļu no filmas tekstiem. Tā bija jauna interesanta pieredze, studijā atkārtot vienu un to pašu vairākas reizes, lai varētu atlasīt labāko.
„Viss izdevās lieliski!” – priecājās Kaspars Bārbals un projekta vadītāja Dace Liepa – „Ungurmuižas Tējas namiņš tagad filmā ne tikai dancos, bet arī dziedās un runās”.
„Svarīgi ne vien atbalstīt jaunos talantus, dodot viņiem iespēju sevi parādīt, bet arī radīt interesi par dažādajām iespējām un mūzikas radīšanas brīnumu. Tas ļauj izbaudīt, kāda ir mūziķa ikdiena, darbs ierakstu studijā. Mums bija svarīgi, lai bērniem ir iespēja gūt arī šādu pieredzi, ierakstot skaņu bērnu veidotajai animācijas filmai” – piebilst Limbažu BJC vadītāja Sigita Upmane.
Kam pieder durvis šīs, aiz kurām smiekli un mūzika…
Tie ir vārdi no jaunās dziesmas bērnu veidotajai animācijas filmai „Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā”. Tā varētu arī sacīt par Limbažu Bērnu un jauniešu centru, Salaspils Mūzikas un mākslas skolu un Ungurmuižu, kurās no maija līdz septembrim norisinājās skolēnu izzinoši-radošās mūzikas, animācijas, vēstures un restaurācijas darbnīcas.
Darbnīcās piedalījās skolēni (7-18gadi) no visas Latvijas, bet vislielākais paldies jāsaka Limbažu BJC, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas, Stalbes vidusskolas un Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņiem. Savos darba noslēpumos ar bērniem dalījās animatore Dace Liepa, režisore Māra Liniņa, mākslas vēsturniece Ingūna Podžuka (VKPAI), vijolniece Kristīne Matule, komponiste Dace Robule un vizuālās mākslas skolotāja Līga Turka. Skolēni uzzinājuši Ungurmuižas vēsturi un animācijas pamatprincipus, uzbūra paši savas pasaciņas un čakli ķērās pie darba. Fantazēt, izzināt, zīmēt, izkrāsot, izgriezt, kustināt un fotografēt – bērniem tas ir kā rotaļa, kurā viss atdzīvojas un tā nemanot topot par vienu veselumu – animācijas filmu.
Filmas PIRMIZRĀDĒ 2015. gada 3. oktobrī plkst. 15.00 UNGURMUIŽĀ, jūs iepazīsities ar Ungurmuižas tējas namiņu sauktu arī par Lustūzi. Izrādās tas ir rātns un mierīgs tikai tad, kad strādā Ungurmuižā par tējas namiņu. No darba brīvajā laikā viņš atdzīvojas un dodas meklēt draugus un jaunus piedzīvojumus. Pirmizrādē koncertu sniegs Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Limbažu BJC vokālā grupa „Pogas”.
Bērnu veidotās filmas „Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā” speciālie seansi:
  22. oktobrī plkst. 14.00 Limbažu Bērnu un jauniešu centra lielajā zālē, kur limbažnieki varēs noklausīties arī   Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un Limbažu BJC vokālā grupa „Pogas” koncertu.
 25. oktobrī plkst. 11.00 Salaspils k/n „Rīgava” Mārtiņdienu masku darbnīcas dalībnieki iepazīsies ar    Salaspils bērnu veidoto animācijas filmu programmu – „Lustīgi, kustīgi Ungurmuižā”, „Joki spoki” (Salaspils  1.vsk. filma), „Diža meža maliņā” (PII „Atvasīte” filma), „Mākoņpupa” (k/n Enerģētikis” filma) un „Tūdaliņ    tāgadiņ” (PII „Ritenītis” filma).

Projekts norisinājās ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, A/S LVM, Salaspils novada domes, Ungurmuižas, Limbažu BJC un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu.