Strādā radoši

223
Strādā radoši
Strādā radoši

Gandrīz mēneša garumā mākslas nodaļas 4. un 6. klašu audzēkņi mācību priekšmetā Darbs materiālā strādāja ar diezgan netipiskiem materiāliem – roku salvetēm un baloniem.

Pašu piepūstais balons kalpoja kā savdabīga galvas formas pamatne. Tam bija jābūt konkrētā izmērā, labi sasietam. Vairāku nodarbību laikā tas tika aplīmēts ar nelieliem papīra gabaliņiem. Šīs darbības bija jāatkārto neskaitāmas reizes. Kad papīra un līmes kārtas bija sacietējušas, balonam tika izlaists gaiss, to pārdurot.

Nākamais posms bija saistīts ar konkrētu sejas detaļu veidošanu – acīm, pieres daļu, ausīm, lūpām, kaklu un matiem. Arī šeit audzēkņi lietoja tikai papīru un līmi.

Galarezultātā tapa interesanti, sejas izteiksmēs dažādi un savdabīgi portreti, kuri aplūkojami skolas 3. stāva gaitenī.

Katram autoram bija jāizdomā darba nosaukums, kas atspoguļojās kā īpašības vārds. Tā nu mūsu nelielajā izstādē ir “Nogurušais”, “Iedomīgais”, “Saulē apžilbinātais”, “Sapņainais” un vēl citi.

Lai radoši strādātu, nevajag nemaz tik daudz!

Mākslas pedagoģe Māra Veitnere