Uz jaunā mācību gada sliekšņa

1012
Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām
Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām

Salaspils Mūzikas un mākslas skola savā darba partitūrā šoruden atver 30.lappusi. Un skanēt tā nav pārstājusi nevienu brīdi, ne pavasarī, kad ikdienas aktivitātes, izstādes, koncerti un konkursi pārcēlās virtuālajā telpā, ne jūnijā, kad ar lielu sajūsmu saņēmām ziņu, ka mūsu vijolniece Viktorija Tarnavska  ir ieguvusi 1.vietu izcilību konkursā “Talants Latvijai”, ne jūlijā, kad mūsu iemīļoto Kazdangas pili atkal ieskandināja skolas radošās diennakts nometnes dalībnieki, ne augustā, kad Salaspils kultūras namā bija aplūkojama mūsu skolas mākslas nodaļas absolventu izstāde “Kaleidoskops”, kad koklētāju ansamblis čakli slīpēja savu meistarību, lai godam noskanētu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bet jaunie sitaminstrumentu spēles entuziasti pulcējas tradicionālajā Salaspils Ritma nedēļā ar noslēgumu piektdien, 27.augustā plkst. 18.00, kur visi interesenti, šogad gan tikai ar vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikātu, vai negatīvu testu, tiek aicināti piedalīties aizraujošā muzikālā piedzīvojumā Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā.

Uz jaunā mācību gada atklāšanas svētku brīdi 2.septembrī plkst. 17.00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā kopā sanākt aicinām tikai 1.klases izglītojamos un viņu vecākus, bet visus pārējos audzēkņus gaidīsim uz priecīgu atkalredzēšanos ar saviem skolotājiem pirmajā mācību stundā.