Viss notiek!

1054
Salaspils MMS Kamerzāle
Salaspils MMS Kamerzāle

Ir beidzies kārtējais mācību gads, un rodas vēlme atskatīties un pārdomāt, kāds tas ir bijis.

Sajūtu līmenī šis mācību gads liekas ļoti garš. Ir piedzīvotas visdažādākās emocijas – no prieka 2020. gada septembrī par iespēju visiem tikties un strādāt klātienē līdz skumjām un uztraukumam, kad klātienes mācības tika pārtrauktas un atkal bija jāpielāgojas attālinātajam mācību procesam, kurš ieilga līdz pat mācību gada beigām,  tomēr ir daudz labu lietu, kuras gribas atcerēties un dalīties ar citiem.

Rudenī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā notika akreditācijas process, kuram viss skolas kolektīvs bija rūpīgi gatavojies, lai rādītu akreditācijas komisijas ekspertiem atklātās stundas visās izglītības programmās, tiktos pārrunās un izrādītu pašu skolu. Ekspertu vērtējumi bija labi un ļoti labi, un skola ir akreditēta uz nākamajiem sešiem gadiem. Ir saņemti arī ieteikumi turpmākajam darba posmam, kurus nākotnē īstenosim.

Skolas mūziķiem, it sevišķi pianistiem, ļoti priecīgs notikums bija novembra beigās, kad mūsu kamerzālē ieripoja skaists melns koncertflīģelis “Yamaha”. Sakām lielu paldies Salaspils novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu šā kvalitatīvā instrumenta  iegādei.

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, mūsu audzēkņi un pedagogi spēja veiksmīgi tikt galā ar ikdienas mācību uzdevumiem, sagatavot vairākas izstādes un  koncertu programmas, kuras varējām skatīt virtuāli, tikties sadraudzības koncertā ar citām skolām, kopā ar Salaspils 1.vidusskolu un Salaspils novada bibliotēku atzīmēt Eiropas dienu, kā arī piedalīties valsts un starptautiska mēroga konkursos un iegūt laureātu titulus. Tie bija patiesa prieka un lepnuma brīži.

Liels paldies visiem pedagogiem, audzēkņiem un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu, par atbalstu un sapratni, par spēju citam citu uzmundrināt! Visi kopā mēs veidojam savu skolu, kurā labi jūtamies un gūstam zināšanas un prasmes mūzikā un mākslā.

Tikko bija izlaidums – 18 mūsu absolventi saņēma beigšanas apliecības un var īstenot savas tālākās ieceres, un esam jau paguvuši uzņemt nākamos mūziku un mākslu mācīties gribētājus.

Tā griežas skolas rats – mācību gads aiz mācību gada. Tas nomierina, spēcina un uzmundrina.

Lai mums visiem skaista un radoši rosinoša vasara!

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktore
Rūta Bugavičute