Zināmi zīmējumu konkursa mākslas skolām “Mūsu pasaule, mūsu nākotne” rezultāti

432

Atzīmējot Latvijas Bankas simtgadi, no 2022. gada 22. februāra līdz 10. maijam
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Banka aicināja ikvienu Latvijas
mākslas skolu audzēkni piedalīties zīmējumu konkursā “Mūsu pasaule, mūsu
nākotne”.

Kopā tika iesūtīti vairāk nekā 900 mākslas darbi, kuru autori ir bērni un jaunieši no
visas Latvijas mākslas skolām. Lielā atsaucība žūrijas locekļus ne tikai iepriecināja un
patīkami pārsteidza, bet arī lika nopietni pastrādāt pie konkursa darbu izvērtēšanas
un rezultātu apkopošanas.

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas 6 audzēkņu- Eleonoras_Groznajas, Sofijas
Ikvildes, Janas Rumjancevas, Sandras Ezeras, Letīcijas Tīnas Boles un Elizabetes
Lapiņas darbi ir žūrijas atlasīto 369 interesantāko vidū un tiks iekļauti vienotā vides
objektā “Mūsu saule”, kas būs apskatāms pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
Latvijas Bankas simtgadei veltītās izstādes “Vērtību zīmes” norises laikā no 2022.
gada 9. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim..

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Banka izsaka pateicību zīmējumu
konkursa mākslas skolām “Mūsu pasaule, mūsu nākotne” dalībniekiem!