Sagatavošanas klases audzēkņu darbu izstāde “Brīnumputni”

134
Izstāde "Brīnumputni
Izstāde “Brīnumputni