Sagatavošanas klases audzēkņu darbu izstāde “Brīnumputni”

73
Izstāde "Brīnumputni
Izstāde “Brīnumputni