Sagatavošanas klases audzēkņu darbu izstāde “Brīnumputni”

301
Izstāde "Brīnumputni
Izstāde “Brīnumputni