Sagatavošanas klases audzēkņu darbu izstāde “Brīnumputni”

238
Izstāde "Brīnumputni
Izstāde “Brīnumputni