Pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas audzēkņu koncerts

1924