Dzīve kā košums

388
Viktorija Suharevska “Laika upe visumā”
Viktorija Suharevska “Laika upe visumā”

Ar prieku varam paziņot par vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu
godalgotām vietām 9. republikas mākslas skolu
konkursā “DZĪVE KĀ KOŠUMS”, kas veltīts Mārtiņa
Freimaņa daiļradei:
9 – 11 gadu vecuma grupā GUSTAVAM KALVEM – 2. vieta,
DARJAI FJODOROVAI – 3. vieta,
12 – 15 gadu vecuma grupā EMĪLIJAI LĪNEI – 3. vieta,
VIKTORIJAI SUHAREVSKAI – 3. vieta.
Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagoģe Antra Ivdra.
Izstāde, kurā apskatāmi 285 jauno autoru gleznojumi, Aizputes Mākslas skolā atvērta līdz 24. maijam darba dienās 14.00 – 18.00.