Uzņemšana 2018

2272

Salaspils Mūzikas un mākslas skolā 2018./2019.mācību gadā uzņemti:

Klavieru sagatavošanas klasē 12., 45., 57., 68., 79., 90., 103., 104., 110., 125.
Klavieru 1.klasē 6., 7., 16., 42., 83., 113.
Klavieru 2.klasē 2.

Vijoles sagatavošanas klasē 70., 73., 116.
Vijoles 1.klasē 95., 99., 120.

Kokles 1.klasē 4., 43., 75., 86., 100., 111.

Ģitāras sagatavošanas klasē 3., 61., 89., 108.
Ģitāras 1.klasē 23., 25., 44., 50., 124.

Flautas sagatavošanas klasē 53., 63., 126.
Flautas 1.klasē 24., 28., 76., 93.

Saksofona 1.klasē 84.

Sitaminstrumentu sagatavošanas klasē 26., 64., 87., 102.
Sitaminstrumentu 1.klasē 15., 32., 122.

Mākslas nodaļas sagatavošana klasē 5., 20., 29.,33.,46., 77., 81., 82., 94., 97.,101., 106.,118.
Mākslas nodaļas 1.klasē 13., 16., 21., 27., 40., 52., 62., 71., 74., 80., 117., 123., 127.
Mākslas nodaļas 2.klasē 19., 35., 59., 105.