Home Blog

Latvija mums visiem viena un katram sava…

Autors: SMMS 2.klases audzēkne Kristiāna Biļkina
Autors: SMMS 2.klases audzēkne Kristiāna Biļkina

Koncerts Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā

Koncerts Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā
Koncerts Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā

Gertrude koncerti VT

Par mācību procesa organizāciju Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām
Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām

Mācību procesu 2020./2021. mācību gadā uzsāksim, ievērojot IZM izstrādāto mācību procesa A modeli – mācības klātienē, nepieciešamības gadījumā pārejot uz B modeli – daļēji attālinātas mācības.

Svinīgais mācību gada ieskandināšanas pasākums notiks 2. septembrī plkst. 17:00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā tikai 1. klases audzēkņiem ar vecākiem.

2. – 9. klašu audzēkņiem mācību process sāksies pēc stundu saraksta no 3.septembra. Stundu saraksti 31.augustā tiks publicēti skolas mājaslapā salaspilsmms.lv sadaļā „Audzēkņiem”.

Sagatavošanas klasei mācības sāksies no 7. septembra.
Informatīvā sanāksme sagatavošanas klases vecākiem
2. septembrī plkst. 19:00 mūzikas nodaļā,
3. septembrī plkst. 19:00 mākslas nodaļā.

Skolas darbības procesā ievērosim 3 galvenos principus:

  • Higiēna;
  • Distancēšanās;
  • Informācija.

Sākot ar 1.septembri, vecāku atrašanās skolas telpās būs ierobežota. Vecāku atrašanās skolā ir pieļaujama tikai mācību procesa ietvaros, saskaņojot to ar konkrētu pedagogu.

Aicinām vecākus rūpīgi sekot līdzi sava bērna veselības stāvoklim un atstāt mājās bērnu ar augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru, informējot par to skolas administrāciju E-klasē un priekšmeta pedagogu.

Veselības prasības tiek izvirzītas arī pedagogiem, kuri saslimšanas gadījumā informēs par to savus audzēkņus un, ja būs iespējams, strādās ar viņiem attālināti.

Lai radošs, veiksmīgs, veselīgs, savstarpējas sapratnes pilns Jaunais mācību gads!

SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS konsultācijas audzēkņu uzņemšanai 2020. /2021. mācību gadam

Konsultācijas audzēkņu uzņemšanai
Konsultācijas audzēkņu uzņemšanai

Mūzikas nodaļā konsultācijas 24.augustā:
Jaunuzņemamiem audzēkņiem
18:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no A – G,
18:45 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no I – P,
19:30 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no R – Z,
sagatavošanas klasei savu stundu laikos.
Mūzikas nodaļā jaunuzņemamiem audzēkņiem uz konsultāciju tiek
aicināts bērns ar vienu pieaugušo.

Mākslas nodaļā konsultācijas 25.augustā:
18:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no A – M,
19:00 uzvārdi pēc latviešu alfabēta no N – Z.
Mākslas nodaļā uz konsultāciju tiek aicināts viens pieaugušais
ģimenes pārstāvis.

Iestājpārbaudījums mūzikas nodaļā – 26.augustā.
Sadalījums pa laikiem būs zināms konsultācijās.
Iestājpārbaudījums mākslas nodaļā – 27.augustā plkst. 17:00.

Salaspils ritma nedēļa 2020 “Bundzinieku šovs”, Rīgavas dārzā

Salaspils ritma nedēļā 2020, noslēguma koncerts, Bundzinieku šovs, vismaz 15 bundzinieki, Rīgavas dārzā.
Salaspils ritma nedēļā 2020, noslēguma koncerts, Bundzinieku šovs, vismaz 15 bundzinieki, Rīgavas dārzā.

Salaspils ritma nedēļā 2020, noslēguma koncerts, Bundzinieku šovs, vismaz 15 bundzinieki, Rīgavas dārzā.
21.augusts 18:00

Salaspils ritma nedēļā 2020, noslēguma koncerts, Bundzinieku šovs, vismaz 15 bundzinieki, Rīgavas dārzā.
Salaspils ritma nedēļā 2020, noslēguma koncerts, Bundzinieku šovs, vismaz 15 bundzinieki, Rīgavas dārzā.

SALASPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA izsludina audzēkņu uzņemšanu 2020. /2021. mācību gadam

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA MŪZIKAS NODAĻĀ

6 – 7 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

7 – 8 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē
klavierspēlē
vijoles spēlē

8 – 10 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē
akordeona spēlē
ģitāras spēlē
kokles spēlē
flautas spēlē
klarnetes spēlē
saksofona spēlē
sitaminstrumentu spēlē

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

7 – 8 gadīgus bērnus uzņem sagatavošanas klasē
9 – 10 gadīgus bērnus uzņem 1. klasē

Iesniegumus pieņem no 3. augusta līdz 21. augustam
Salaspils Mūzikas un mākslas skolā, Līvzemes ielā 9, darbdienās no plkst. 10:00 – 18:00

Iesniegums uzņemšanai mūzikas nodaļā (.PDF)
Iesniegums uzņemšanai mākslas nodaļā (.PDF)

Uzņemšanas iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Tālruņi informācijai 67941605, 29471226

Konsultācijas 24., 25. augustā

Iestājpārbaudījumi 26., 27. augustā

2019./2020. Izlaidums

Izlaidums 2020. Salaspils Mūzikas un mākslas skola
Izlaidums 2020. Salaspils Mūzikas un mākslas skola

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas 2019./2020. mācību gada absolventu izlaidums. Slēgts pasākums Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā 2020.gada 6.jūnijā  plkst. 12:00, 15:00

Par mācību procesa organizēšanu ārkārtas situācijā

Cien. audzēkņi un audzēkņu vecāki!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Salaspils Mūzikas un mākslas skolā mācību process klātienē tiek pārtraukts līdz 2020. gada 14. aprīlim. Audzēkņi skolu neapmeklē.

No 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks.

Sākot ar  23. martu mācības tiks organizētas attālināti.

Sekojiet, lūdzu, informācijai  e-klasē! Pedagogi ar jums sazināsies. Sadarbojieties, lai vienotos par iespējamām saziņas formām! 

Esiet veseli!

vai rokas nomazgaji

Pavasara koncerts “Ziedu stāsti”

Pavasara koncerts "Ziedu stāsti"
Ziedu stāsti

Vīru spēles

viru speles

Pasākumi