Mājas Blogs

Mācību gada noslēguma koncerts

Mācību gada noslēguma koncerts 2024
Mācību gada noslēguma koncerts 2024
Mācibu gada noslēguma koncerts 2024
Mācibu gada noslēguma koncerts 2024

Strādā radoši

Strādā radoši
Strādā radoši

Gandrīz mēneša garumā mākslas nodaļas 4. un 6. klašu audzēkņi mācību priekšmetā Darbs materiālā strādāja ar diezgan netipiskiem materiāliem – roku salvetēm un baloniem.

Pašu piepūstais balons kalpoja kā savdabīga galvas formas pamatne. Tam bija jābūt konkrētā izmērā, labi sasietam. Vairāku nodarbību laikā tas tika aplīmēts ar nelieliem papīra gabaliņiem. Šīs darbības bija jāatkārto neskaitāmas reizes. Kad papīra un līmes kārtas bija sacietējušas, balonam tika izlaists gaiss, to pārdurot.

Nākamais posms bija saistīts ar konkrētu sejas detaļu veidošanu – acīm, pieres daļu, ausīm, lūpām, kaklu un matiem. Arī šeit audzēkņi lietoja tikai papīru un līmi.

Galarezultātā tapa interesanti, sejas izteiksmēs dažādi un savdabīgi portreti, kuri aplūkojami skolas 3. stāva gaitenī.

Katram autoram bija jāizdomā darba nosaukums, kas atspoguļojās kā īpašības vārds. Tā nu mūsu nelielajā izstādē ir “Nogurušais”, “Iedomīgais”, “Saulē apžilbinātais”, “Sapņainais” un vēl citi.

Lai radoši strādātu, nevajag nemaz tik daudz!

Mākslas pedagoģe Māra Veitnere

 

1.klašu koncerts ”Skanīgais pavasaris”

1. klašu koncerts ”Skanīgais pavasaris”
1. klašu koncerts ”Skanīgais pavasaris”
Skanīgais Pavasaris
Skanīgais Pavasaris

Noslēdzies konkurss – izstāde “Nezūdošās vērtības. ARHITEKTŪRA’’

Zane Migla „Skats uz Vecrīgu”
Zane Migla „Skats uz Vecrīgu”

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola šā gada aprīlī organizēja bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursu – izstādi ar nosaukumu “Nezūdošās vērtības. ARHITEKTŪRA’’.
Izstāde skolas izstāžu zālē un telpās bija apskatāma no 2024. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim. Konkurss – izstāde veltīta 4. maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.
Konkursā piedalījās uzaicināto skolu audzēkņi – Latvijas mūzikas un mākslas pamatskolu audzēkņi, daiļamatniecības pamatskolu audzēkņi, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas audzēkņi, Latvijas mākslas skolu audzēkņi – pārstāvji no Ķekavas Mākslas skolas, Baldones Mākslas skolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas, Gulbenes Mākslas skolas, Tukuma Mākslas skolas. Kopumā piedalījās vairāk nekā 180 autoru darbi un tika izveidota lieliska izstāde. Darbus vērtēja O. Kalpaka RTDP izveidota žūrijas komisija ar Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru, gleznotāju Alekseju Naumovu vadībā.
Salaspils Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Ivetas Aigares audzēkņi ieguva augstus apbalvojumus par apgleznotajām flīzēm ar Rīgas skatiem:
Diplomu par 1. vietu un medaļu ieguva 5. klases audzēkne Zane Migla ar darbu „Skats uz Vecrīgu”,
Diploms par 2. vietu un medaļa piešķirta 4. klases audzēknei Adrianai Laurai Strelčai par darbu „Kaķu nams”,
Diploms par 3. vietu un medaļa – 4. klases audzēknei Denijai Slišānei par darbu „Šaurā ieliņa Vecrīgā”,
Atzinība – 4. klases audzēknei Viktorijai Suharevskai par darbu „Centrāltirgus paviljoni”.
Apsveicam laureātus!

Zane Migla „Skats uz Vecrīgu”
Zane Migla „Skats uz Vecrīgu”
Viktorija Suharevska„Centrāltirgus paviljoni”
Viktorija Suharevska„Centrāltirgus paviljoni”
Denija Slišāne „Šaurā ieliņa Vecrīgā”
Denija Slišāne „Šaurā ieliņa Vecrīgā”
Adriana Laura Strelča Kaķu nams
Adriana Laura Strelča Kaķu nams

Mākslas dienas 2024

Ar hepeningu “Gleznas atdzīvojas” skolā tika aizvadītas “Mākslas dienas 2024”.
Galvenā tēma, kas caurvija mākslas dienu norisi, šogad bija “Atdzimšana” (renesanse).
Mākslas dienas iesākās ar izstādi “Una Copia” Salaspils novada bibliotēkā, kur tika izstādītas 5. un 6. klases audzēkņu Renesanses laika portretu kopijas.
Pasākuma ietvaros skolā viesojās mūziķe Karlīna Īvāne ar koncertlekciju “Viola d’Amore”. Audzēkņiem bija iespēja iepazīt senos mūzikas instrumentus un to skanējumu renesanses laikmeta skaņdarbos.
Īpašs paldies pasākuma norisē mākslas skolas pedagogiem Evijai Mitkus, Guntai Lagzdiņai, Antrai Ivdrai un Mārai Veitnerei!

MĀKSLAS DIENAS 2024

MĀKSLAS DIENAS 2024
MĀKSLAS DIENAS 2024
MĀKSLAS DIENAS 2024
MĀKSLAS DIENAS 2024

IZSTĀDE Salaspils novada bibliotēkā

5.-6. KLASES AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE «UNA COPΙΑ»
5.-6. KLASES AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE «UNA COPΙΑ»
5.-6. KLASES AUDZĒKŅU DARBUIZSTĀDE «UNA COPΙΑ»
5.-6. KLASES AUDZĒKŅU DARBU
IZSTĀDE «UNA COPΙΑ»

Instrumentālo kvartetu konkurss Valkā

No kreisās puses: R.Vilmane, A.M.Aukšmuksta, E.Rozenšteine, A.Sergejeva
No kreisās puses: R.Vilmane, A.M.Aukšmuksta, E.Rozenšteine, A.Sergejeva

2. vietu Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā ir ieguvis mūsu skolas vecāko klašu flautu kvartets: Adele Melisa Aukšmuksta, Estere Rozenšteine, Anastasija Sergejeva un Rasa Vilmane. Konkursa programma sagatavota pedagoģes Gunas Paulas-Rudānes vadībā.

Konkurss norisinājās 4. aprīlī J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

Koncerts “Dolce Vita”

Koncerts Dolce Vita
Koncerts Dolce Vita
Koncerts Dolce Vita
Koncerts Dolce Vita

Dzīve kā košums

Viktorija Suharevska “Laika upe visumā”
Viktorija Suharevska “Laika upe visumā”

Ar prieku varam paziņot par vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu
godalgotām vietām 9. republikas mākslas skolu
konkursā “DZĪVE KĀ KOŠUMS”, kas veltīts Mārtiņa
Freimaņa daiļradei:
9 – 11 gadu vecuma grupā GUSTAVAM KALVEM – 2. vieta,
DARJAI FJODOROVAI – 3. vieta,
12 – 15 gadu vecuma grupā EMĪLIJAI LĪNEI – 3. vieta,
VIKTORIJAI SUHAREVSKAI – 3. vieta.
Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagoģe Antra Ivdra.
Izstāde, kurā apskatāmi 285 jauno autoru gleznojumi, Aizputes Mākslas skolā atvērta līdz 24. maijam darba dienās 14.00 – 18.00.

Pasākumi