Mājas Blogs

Uz jaunā mācību gada sliekšņa

Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām
Vītenis ar rudenīgi sārtām lapām

Salaspils Mūzikas un mākslas skola savā darba partitūrā šoruden atver 30.lappusi. Un skanēt tā nav pārstājusi nevienu brīdi, ne pavasarī, kad ikdienas aktivitātes, izstādes, koncerti un konkursi pārcēlās virtuālajā telpā, ne jūnijā, kad ar lielu sajūsmu saņēmām ziņu, ka mūsu vijolniece Viktorija Tarnavska  ir ieguvusi 1.vietu izcilību konkursā “Talants Latvijai”, ne jūlijā, kad mūsu iemīļoto Kazdangas pili atkal ieskandināja skolas radošās diennakts nometnes dalībnieki, ne augustā, kad Salaspils kultūras namā bija aplūkojama mūsu skolas mākslas nodaļas absolventu izstāde “Kaleidoskops”, kad koklētāju ansamblis čakli slīpēja savu meistarību, lai godam noskanētu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bet jaunie sitaminstrumentu spēles entuziasti pulcējas tradicionālajā Salaspils Ritma nedēļā ar noslēgumu piektdien, 27.augustā plkst. 18.00, kur visi interesenti, šogad gan tikai ar vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikātu, vai negatīvu testu, tiek aicināti piedalīties aizraujošā muzikālā piedzīvojumā Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā.

Uz jaunā mācību gada atklāšanas svētku brīdi 2.septembrī plkst. 17.00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā kopā sanākt aicinām tikai 1.klases izglītojamos un viņu vecākus, bet visus pārējos audzēkņus gaidīsim uz priecīgu atkalredzēšanos ar saviem skolotājiem pirmajā mācību stundā.

Viss notiek!

Salaspils MMS Kamerzāle
Salaspils MMS Kamerzāle

Ir beidzies kārtējais mācību gads, un rodas vēlme atskatīties un pārdomāt, kāds tas ir bijis.

Sajūtu līmenī šis mācību gads liekas ļoti garš. Ir piedzīvotas visdažādākās emocijas – no prieka 2020. gada septembrī par iespēju visiem tikties un strādāt klātienē līdz skumjām un uztraukumam, kad klātienes mācības tika pārtrauktas un atkal bija jāpielāgojas attālinātajam mācību procesam, kurš ieilga līdz pat mācību gada beigām,  tomēr ir daudz labu lietu, kuras gribas atcerēties un dalīties ar citiem.

Rudenī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā notika akreditācijas process, kuram viss skolas kolektīvs bija rūpīgi gatavojies, lai rādītu akreditācijas komisijas ekspertiem atklātās stundas visās izglītības programmās, tiktos pārrunās un izrādītu pašu skolu. Ekspertu vērtējumi bija labi un ļoti labi, un skola ir akreditēta uz nākamajiem sešiem gadiem. Ir saņemti arī ieteikumi turpmākajam darba posmam, kurus nākotnē īstenosim.

Skolas mūziķiem, it sevišķi pianistiem, ļoti priecīgs notikums bija novembra beigās, kad mūsu kamerzālē ieripoja skaists melns koncertflīģelis “Yamaha”. Sakām lielu paldies Salaspils novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu šā kvalitatīvā instrumenta  iegādei.

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, mūsu audzēkņi un pedagogi spēja veiksmīgi tikt galā ar ikdienas mācību uzdevumiem, sagatavot vairākas izstādes un  koncertu programmas, kuras varējām skatīt virtuāli, tikties sadraudzības koncertā ar citām skolām, kopā ar Salaspils 1.vidusskolu un Salaspils novada bibliotēku atzīmēt Eiropas dienu, kā arī piedalīties valsts un starptautiska mēroga konkursos un iegūt laureātu titulus. Tie bija patiesa prieka un lepnuma brīži.

Liels paldies visiem pedagogiem, audzēkņiem un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu, par atbalstu un sapratni, par spēju citam citu uzmundrināt! Visi kopā mēs veidojam savu skolu, kurā labi jūtamies un gūstam zināšanas un prasmes mūzikā un mākslā.

Tikko bija izlaidums – 18 mūsu absolventi saņēma beigšanas apliecības un var īstenot savas tālākās ieceres, un esam jau paguvuši uzņemt nākamos mūziku un mākslu mācīties gribētājus.

Tā griežas skolas rats – mācību gads aiz mācību gada. Tas nomierina, spēcina un uzmundrina.

Lai mums visiem skaista un radoši rosinoša vasara!

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktore
Rūta Bugavičute

Mākslas nodaļu šogad absolvējuši 10 audzēkņi

2021. gads Salaspils Mūzikas un mākslas skolas absolventiem bija īpašs – noslēguma darbus nācās izstrādāt attālināti. Attālināts bija arī viss mācību process šogad, tāpēc viņus gribas izcelt īpaši.

Jauna, nepierasta darbošanās, kura daudz vairāk prasa pašam organizēt gan laiku, gan domas. Vairāki audzēkņi pierādīja, ka ir radoši, varoši  un daroši.

Mācību priekšmetā Dizaina pamati tapa īpaši zābaciņi, katrs ar savu stāstu – gan ar fantāzijām par kosmosa tēmu, vēsturiski, gotiski, gan arī “gandrīz gatavs valkāšanai” – tas pierāda to radītāju gatavību staigāt droši savus ceļus tālāk.

 

 

1. klases audzēkņu koncerts “Labs darbiņš, kas padarīts!”

Neskatoties uz apstākļiem, ko radījis attālinātais mācību process, arī šogad mūsu jaunākie skolas audzēkņi ir sagatavojuši savu pirmo koncerta programmu. Pateicoties Jums,mīlošajiem un izturīgajiem, nogurušajiem un spēka pilnajiem vecākiem. Lai visiem priecīga Ģimenes diena!

Audzēkņi zīmē DĢB ”Mārtiņsala” logo

Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem tika dota iespēja veidot logo Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Mārtiņsala”, iepriekš iepazīstoties ar tās statūtiem, mērķiem un nosaukuma vēsturi. Vienmēr ir patīkami, kad mūsu prasmes un radošums tiek novērtēts. Visdažādākos –  mīļākos, jaukākos, jautrākos,  precīzākos – risinājumus par tēmu ”logo” katrs no audzēkņiem ir izlolojis un cītīgi uzzīmējis. Tagad ir laiks izvērtēt un izdarīt izvēli, kurš ir visatbilstošākais, lai kļūtu par īstu un paliekošu DĢB “Mārtiņsala” logo. Skatieties un balsojiet par, Jūsuprāt, labāko! https://www.facebook.com/169812166386573/posts/4405089072858840/

Eiropas diena

Pavasara koncerts

2021. gada pavasara koncerta dalībnieku uzmanības lokā ir dzīvās dabas tēlu –  dzīvnieku, putnu, kukaiņu un pat noslēpumainās ūdens pasaules – atspoguļojums dažādu laikmetu un tautību komponistu sacerējumos.

 

Audzēkņu uzņemšana 2021. /2022. mācību gadam

Salaspils MMS sienas mozaikas fragments
Salaspils MMS sienas mozaikas fragments

MŪZIKAS NODAĻĀ

7-8 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • Klavierspēlē;
 • vijoles spēlē.

8-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē:

 • akordeona spēlē;
 • ģitāras spēlē;
 • kokles spēlē;
 • flautas spēlē;
 • saksofona spēlē;
 • sitaminstrumentu spēlē.

6-7 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē.

 

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

9-10 gadus vecus bērnus uzņem 1. klasē

7-8 gadus vecus bērnus uzņem sagatavošanas klasē

 

Iesniegumus pieņem no 5 līdz 28. maijam:

 • elektroniski, izmantojot portālu lv, iesnieguma veidlapa – skolas mājas lapā salaspilsmms.lv;
 • uz skolas e-pastu: skola@salaspils.lv atsūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
 • klātienē iesnieguma veidlapas var saņemt un nodot Līvzemes ielā 9
  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pie skolas dežuranta.

Tālrunis informācijai – 29471226.

Konsultācijas mūzikas nodaļā – 31. maijā.

Konsultācijas mākslas nodaļā – 1. jūnijā.

Iestājpārbaudījums mūzikas nodaļā – 2. jūnijā.

Iestājpārbaudījums mākslas nodaļā – 3. jūnijā.

Konsultācijas plānotas ZOOM platformā, iestājpārbaudījumi – ārtelpās.

Orientējošais laiks – plkst.18.00.

Precīza informācija tiks nosūtīta e-pastā 29. maijā.

Kur tad tu nu biji – 2021

Harijs Jurgensons, Gustavs Dosbergs
Harijs Jurgensons, Gustavs Dosbergs

 Jau 9. reizi marta beigās norisinājās starptautiskais konkurss “Kur tad tu nu biji 2021”, kas kopš pirmsākumiem veidots, lai popularizētu latviešu tautas dziesmu un latviešu komponistu mūzikas aranžējumus klasiskajai ģitārai. Konkurss veltīts ģitārista Andra Kārkliņa piemiņai, tā idejas autors ir ģitārists, ģitārspēles pedagogs Andris Grīnbergs. Ik gadu konkurss tiek rīkots kā ģitāristu nedēļa, kuras ietvaros tiekas topošie jaunie ģitāristi, viņu pedagogi un profesionāļi – ģitārspēles meistari.

    Ir milzīgs prieks, ka konkursu dzīve nav apstājusies šajā laikā. Jau pagājušajā gadā “KTTNB” bija viens no retajiem konkursiem, kuru neatcēla, bet kurš ārkārtējās situācijas laikā norisinājās attālināti – video formātā, tādējādi dodot konkursantiem pavisam jaunu pieredzi. Arī šogad no 31. marta varējām sekot konkursantu sniegumam, izvirzīt savus favorītus platformā Youtube.

    Piedalīties konkursā varēja plašs interesentu loks – kā mūzikas skolu audzēkņi, tā arī privātskolēni, interešu izglītības audzēkņi, mūzikas vidusskolu audzēkņi un arī pedagogi. Dalībnieki tika dalīti un vērtēti grupās gan pēc klasēm, vecuma, gan līmeņa. Konkursam notiekot attālināti, tajā piedalījās ne tikai starptautiska žūrija, bet arī dalībnieki no dažādām valstīm.

    Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 5. ģitāras spēles klases audzēknis Harijs Jurginsons, iegūstot 2. vietu savā klašu grupā, un 6. ģitāras spēles klases audzēknis Gustavs Dosbergs, arī iegūstot 2. vietu 6. / 7. klašu grupā.

    Konkursu vērtēja  Igors Šošins (žūrijas priekšsēdētājs, BY), Aivars Hermanis (LV), Reinis Krūziņš (LV), Vladimirs Kudrins (LV) un Andris Grīnbergs (LV).

    Šogad konkursa žūrija uzsāka jaunu tradīciju – piešķīra balvu, meistarklasi – video nodarbību kādam tās izvēlētam konkursa dalībniekam. Milzīgs pārsteigums un patiess prieks, ka žūrijas pārstāvis Vladimirs Kudrins balvu piešķīra mūsu skolas audzēknim Harijam Jurginsonam par Leo Brauera skaņdarbu “Viena diena novembrī”.

    Apsveicam mūsu skolas zēnus Hariju un Gustavu ar lieliskajiem rezultātiem un sakām paldies viņu skolotājai Ivetai Āboliņai! Paldies arī Andrim Grīnbergam par interesantu un radošu konkursa organizēšanu citādā – attālinātā formātā, tādējādi turpinot brīnišķīgo un katru gadu gaidīto tradīciju, kaut arī šobrīd attālināti, bet tomēr tikties, pulcēt vienkopus ģitārspēles entuziastus, rast iespēju muzicēt, iedvesmot, mācīties vienam no otra un mudināt attīstīt un pilnveidot ģitāras spēles prasmes.

Uz tikšanos nākamgad – jau desmitajā “Kur tad tu nu biji 2022”!

Karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!”

Maksims Funtikovs, Dižķibele-mājsēde
Maksims Funtikovs, Dižķibele-mājsēde

Ķekavas novadpētniecības muzejs, aktīvi popularizējot karikatūru kā mākslas žanru, no 2010. gada organizē skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursu „Pa-smejies!”, kurā kā Galvenā Godalga tiek pasniegta Edgara Ozoliņa piemiņas balva.
Šī gada konkurss ar tēmu “Dižķibele – mājsēde” tapis sadarbībā ar studiju “Karikatūristi.lv” un SIA “Pellia a Gusto”, tam tika iesūtīti 775 skolēnu darbi no 106 Latvijas skolām. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija uzzīmētā darba ideja, aktualitāte un oriģinalitāte. Žūrijas komisijai – karikatūristiem Z. Zaharānam, Dz. Melnim, G. Šļūkam, K. Auzenbergam un J. Bulikinai – nebija viegls uzdevums izvērtēt visu iesūtīto darbu klāstu un noteikt konkursa uzvarētājus.

Ar gandarījumu paziņojam, ka Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa Maksima Funtikova darbs, novērtēts ar Atzinību, iekļuva 1.- 4. klašu grupas trīs labāko darbu izlasē.
Apsveicam Maksimu Funtikovu, sakām paldies skolotājai Mārai Veitnerei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!
Pašlaik ir iespēja nobalsot par labāko iesūtīto darbu https://www.facebook.com/karikatursti.lv
Autors, kura zīmējums saņems visvairāk “patīk”, saņems skatītāju simpātiju balvu no studijas “Karikatūristi.lv”

Pasākumi